• techniek-1324.2 (1).jpeg
  • Transport-&-Logistic3.jpeg
  • agro-1324.2 (1).jpeg

Ervaring met Excelleren in Brabant: Boomkwekerij de Spankert

Cindy, Ben en Gerald van der Meijden vertellen
Ben en Gerald van der Meijden van Meijden van boomkwekerij de Spankert klopten bij Excelleren in Brabant aan toen Cindy van der Meijden, de vrouw van Ben, in 2012 bij het bedrijf kwam werken.
Broers Ben en Gerald runnen de boomkwekerij in Boxtel al sinds 1993, maar doordat het bedrijf steeds groter ws gegroeid, was er behoefte om een nieuwe strategie uit te zetten. Ook Cindy, die leidinggevende en projectleider in de zorg is geweest, moest wel even wennen aan haar nieuwe rol. In de boomkwekerij neemt zij personeelszaken, administratie, PR en communicatie op zich. Ben zit voornamelijk op kantoor, Gerald stuurt de negen medewerkers in de kwekerij aan.
 
Adviseur Piet Verhoeven van Aequor raadde Cindy Excelleren in Brabant aan om haar te helpen bij de overstap van het ziekenhuis naar de boomkwekerij. “Dat was even wennen. Ik ben van 3500 naar 12 collega’s gegaan!” Daarnaast ging ze op aanraden van Piet de mbo 4 opleiding bedrijfsleider Boomkwekerij volgen, waar hij bij betrokken is geweest. Piet hielp De Spankert met de subsidieaanvraag om het Excelleren in Brabant-traject te kunnen starten.

 

Communicatie

“Ik stapte in een bedrijf van twee heren waarvoor één blik genoeg was om elkaar te begrijpen. Ik had behoefte aan meer communicatie en overleg omdat ik nieuw was in de sector en geen achtergrond had in de boomteelt,” vertelt Cindy. “Daarnaast vraagt de groei van het bedrijf meer van Gerald op het gebied van leidinggeven. Hij had behoefte aan ondersteuning voor het aansturen van personeel maar ook het leiden van een werkoverleg.” Binnen Excelleren in Brabant kon Boomkwekerij de Spankert aan beide aspecten van ondernemen werken.
 
Ben bevestigt de behoefte van Cindy. “Onze werkzaamheden waren technisch goed maar organisatorisch niet helemaal op orde en dat valt op als er een nieuwe medewerker is. Ik wist bijvoorbeeld alles op mijn computer terug te vinden terwijl dit voor haar onvindbaar was. Dit traject heeft gezorgd voor het aanpakken van verbeterpunten binnen ons bedrijf waarmee we geld kunnen besparen; niet onbelangrijk in deze tijd.”
 

Visie

De Spankert werd ondersteund door ondernemerscoach Frank van Helvert van ZLTO, een adviseur met een agrarische achtergrond. Samen hebben Ben, Gerald, Cindy en Frank gewerkt aan een lange termijn bedrijfsvisie, de communicatie en de samenwerking binnen het bedrijf. Er zijn concrete afspraken gemaakt over hoe de drie en de medewerkers met elkaar omgaan, hoe de kosten omlaag kunnen en de omzet omhoog. Met Gerald sprak Frank over het aansturen van personeel. Ook zijn het inkoop- en verkoopproces gestroomlijns zodat er kosten kunnen worden bespaard. Er is geïnventariseerd welke taken beter uitbesteed zouden kunnen worden en welke klanten extra aandacht verdienen.
 
Een tweede punt waaraan is gewerkt binnen De Spankert is de communicatie en samenwerking binnen het management en met en tussen medewerkers. Ben, Gerald en Cindy hebben samen met Frank gesproken over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het bedrijf en hebben dit vervolgens vastgelegd. Daarnaast is er een planbord opgehangen om inzichtelijk te maken wie welke afspraken heeft en men dus op de hoogte is van elkaars activiteiten en werkzaamheden. Cindy en Gerald hebben samen met Frank gesproken over leiderschapskwaliteiten. Frank heeft Gerald onder andere geholpen met het delegeren van taken en voeren van jaargesprekken.

 

Verantwoordelijkheid

De eerste resultaten zijn al merkbaar. “Kenmerkend binnen ons bedrijf was dat iedereen grofweg zijn eigen takenpakket samenstelde en het onduidelijk was wie verantwoordelijk was voor welk onderdeel van het proces. Voorheen kon niemand worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheden. Nu hebben we dit op papier staan”, vertelt Cindy. Ben: “Het gevolg was dat in het verleden taken bleven liggen omdat de verantwoordelijkheid bij niemand lag. Het onderhoud van de machines is nu bijvoorbeeld bij een van de werknemers belegd en hij houdt op een kaart bij wat wanneer gesmeerd is.”
 
Ben: ‘Gerald heeft ingezien dat hij af en toe te weinig bezig was met het aansturen van personeel. Hij is een harde werker en ging zette eerder zelf een tandje bij om het werk af te krijgen dan taken te delegeren. Tijdens het traject kwam ook naar voren dat Gerald de behoefte had om op de hoogte te zijn van administratieve zaken en verkoop. Met het groeien van het bedrijf was hij de grip op deze zaken verloren. Gerald en ik hebben nu aan het begin en aan het einde van de dag standaard een afstemmoment ingelast om elkaar op te hoogte te brengen.”
 

Taakverdeling

Een ander resultaat van de (her)verdeling van taken heeft te maken met het voeren van jaargesprekken. Eerder voerde Cindy de jaargesprekken omdat zij veel ervaring had op dit gebied. Maar Gerald weet beter hoe de werknemers functionerel. “Gerald gaat nu de jaargesprekken voeren en ik zit erbij voor de notulen en om het gesprek te sturen,” licht Cindy toe. “Hetzelfde gold voor de werkoverleggen die wij vier keer per jaar hebben; ik was geneigd om dit naar me toe te trekken vanwege mijn jarenlange ervaring als leidinggevende. Nu neemt Gerald het teelt technische gedeelte voor zijn rekening. Dit is inhoudelijk veel logischer.”
 
Hoewel het planbord er pas twee weken hangt, zijn Ben en Cindy van mening dat het een positief effect heeft. Ben: “Het managementteamoverleg staat nu iedere twee weken vast waardoor er minder snel andere zaken tussen komen. Ook komen er vaste onderwerpen aan bod in het overleg: personeel, crediteuren/debiteuren, liquiditeit en kwaliteit. De opmerkingen van werknemers worden ook meer meegenomen in de interne communicatie. Zij krijgen een vooraankondiging en terugkoppeling van de werkoverleggen. We gebruiken deze overleggen om officiële besluiten te communiceren en vragen wij werknemers mee te denken in werkprocessen of de inkoop van goederen.”

 

Kostenreductie

De verbeterde communicatie heeft ook al geleid tot kostenvermindering. In de gesprekken kwam naar voren dat de kosten omlaag gebracht kunnen worden door middel van urenregistratie. “Iedere werkdag werd er structureel een half uur overgewerkt terwijl dit niet altijd nodig is. Frank heeft ons daarop gewezen. Nu houden werknemers bij waar ze hun uren aan besteden en kunnen we dat overwerk overbodig maken,” vertelt Cindy. “Dat scheelt veel geld.”
  • Ervaring met Excelleren in Brabant: Boomkwekerij de Spankert
Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
Deze website maakt gebruik van cookies
http://www.mkbservicedesk.nl/3492/onze-leveringsvoorwaarden.htm
Meer informatie
Deze melding sluiten
brabant